ABC orthography

Examples of words for all letters

The letters used in the beginning, middle or at the end of words:        

a

akeenke

cam

karaasta

aa

aasay

araaweet

kaa

ā

āroowēēt

cā

(o is used)

āā

(not used)

kāāntōōyik

(oo is used)

c

cookēēt

mucasta

paac

e

(not used)

tartet

ake

ee

ee(yes)

yeereeneet

ceeteepee

ē

ēy!

tērēēt

pēēlē

ēē

ēē (in songs)

pēēlēēk

wēētēē

f

fuuntiit

ōfiis

(not used)

i

(not used)

sireet

kōyi

ii

(not used)

ciito

nyeenyii

k

kootēēt

piiko

wōōk

l

leekweet

ŋaleek

yaal

m

mureek

suman

cam

n

nusaat

mōrōnēēt

panan

ny

nyuuntuut

panyeek

taany

ŋ

ŋōōkit

kooŋta

caaŋ

o

o!

korkor

cēēpto

oo

oo!

moorneet

ŋoo

ō

(not used)

kōrōkto

kō

ōō

(not used)

kōōt

cōō

p

paankeet

roopta

soop

r

rwaanteet

ara, arraa

cōōr

s

saaniit

asiista

pas

t

teeta

kiito

yēēmēēt

u

(not used)

kurkeet

ŋēētu

uu

(not used)

kuutyeet

tukuukyuu

w

waarweet

koowēēt

keew

y

yēēyto

mooyēēt

taay

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.