Piiko coo ciiciintōōsi

Lukeetaap weekiik kucēē yiciintōōs āk lukoosyeek ciipiicu;

SIL-Uganda

The Bible Society of Uganda

The Seed Company

Kanisaanik cēpo sapiiny

District Local Governments

Meepaanikaap paalyaameen

Publishing Manager & Bishop.jpg